ATLAS AB

 

                                                                                                                     

 


                                                                                                  

 

Lite historik om   ATLAS AB.

 

 

 

 

Den 21 februari 1873 bildades i Stockholm företaget ATLAS AB, som skulle ha till ändamål att ”tillverka eller inköpa samt försälja allt material för järnvägars byggande och trafikerande samt för sådana anlägga behövliga verkstäder”

 

Under 1880-talet hade det blivit allt tydligare att bolagets grundläggande svaghet var att det specialiserat sig på en produkt med dåliga avsättningsmöjligheter .

  År 1883 köptes Brynäs Varv i Gävle för att skapa avsättning för sjöångmaskiner och ångpannor, och där anlades också en slip för nybyggnader och reparationer av fartyg . Arbetarbostäder byggdes också, de s.k. ”Atlasgårdarna”

 

Med de små utsikterna att erhålla tillräckligt med beställningar av järnvägsmaterial måste sysselsättning skapas genom annan tillverkning, ”då anledning till bolagets otillfredsställande resultat är att söka huvudsakligen i den, i förhållande till etablissementets storlek, alldeles för obetydliga tillverkningssumman”.

 

Brynäsaffären, som krävde en investering i anläggningstillgångar på omkring ½ miljon och lika mycket i omsättningstillgångar, blev inte någon framgång. Varvet gick med underskott vart år, och när det nedlades i april 1888 uppgick den samlade driftsförlusten till 450 000 kronor. Inte minst den nya slipen hade varit en misslyckad spekulation, skrev revisorerna,    ” i det att ingen enda haverist av densamma begagnat sig – och därtill kommer att samtliga de vid varvet byggda ångarna står i vida högre tillverkningskostnad än vad för desamma kontrakterats eller vid försäljning erhållits”.

 

Mot slutet av åttiotalet hade också Södertäljeanläggningen, som nästan helt var inriktad på vagntillverkning för järnvägarna och armén, kommit att obrutet gå med förlust.

1888 års stämma bekräftade styrelsens beslut att också nedlägga denna del av verksamheten,

”då konjunkturerna för verkstäderna fortfarande ställa sig ogynnsamt, beställningarna sparsamt och till tryckta priser ingått”.

Utdrag ur : ” Atlas Copco 1873 – 1973”

Torsten Gårdlund, Ingvar Janelid, Dick Ramström, Hans Lindblad. Utgiven 1973.

_______________________________________________________________________

Anläggningarna vid filialerna hyrdes till en början ut, och såldes några år in på nittiotalet.

Hösten 1885 togs det första fartyget upp på slipen . Journalen, 1885 –1916, finns bevarad i Gävleborgs Länsmuseets arkiv. Genom en rad av olika ägare, kom ändå Gävle Varv att leva vidare med att producera stålfartyg och utför arbeten på slipen in på 1950-60 talet.

Red.anm.