Verksamhetsberättelser

 

                                 

Här hade vi tänkt att berätta lite om vad som hände 2006, då fann vi att

det var enklast att helt enkelt använda en del av årsberättelsen, så Varsågod!

 

Gävle 2007.02.08.

2006- ÅRS   VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Styrelsen för Gävle Varvs Historiska Förening får för år 2006 avge följande verksamhetsberättelse:

- - -

Ett omfattande samarbete har etablerats med Sveriges Järnvägsmuseum där vi arrangerade en ”Ångträff” på Järnvägsmuseet. Där medverkade Ulf Ivar Nilsson som kåserade om samfärdsel från forna tider. Ett sjuttiotal personer deltog vid träffen.

- - -

Ett samarbete pågår med ångbåtsföreningen för s/s Warpen och   Flottningsmuseet Gysinge för

s/s Laxen. Det har resulterat i att vi nu arbetar med att renovera en ångdriven lysmaskin och en ångdriven capstan tillhörande s/s Warpen.

En resa till Bollnäs och s/s Warpen planeras till sommaren.

- - -

Ett tjugotal personer anmälde sitt intresse för vår planerade kurs i ångteknik. Med dessa anmälningar som grund startades en kurs i grundläggande ångteknik Ett omfattande arbete för att genomföra kursen samt att producera kursmaterial genomfördes av Lars-Gunnar Fernlund,       

Karl-Erik Eggefjord och Wilbur Andersson.

Tack till Mattias Smedberg som var oss behjälplig vid vårt samarbete med Järnvägsmuseet.

- - -

Kursen omfattade 40 timmar, varav 16 timmar teori, 21 timmar praktik och 3 timmar övrigt.

Kursen hölls dels vid Sveriges Järnvägsmuseum och dels vid våra egna anläggningar vid

f.d. Gävle Varv. !6 personer anmälde sig till kursen varav 14 genomförde hela kursen.

Fyra av kursdeltagarna med sjömaskinistbehörighet avlade sedan prov för ångmaskinist med

godkänt resultat inför examinator från KTH.

- - -

Vid Gävlebuktens Dag den 10 juni 2006 deltog vi med att dels köra våra egna maskiner och

dels med större och mindre maskiner som tillhör privata ägare.

I övrigt har medlemmar under året medverkat med visningar av ångslipspelet.

Förberedande arbete pågår inför återuppförande att en tidigare byggnad tillhörande slipspelhuset.

- - -

En pelarslipmaskin och en verkstadsarbetsbänk med tillhörande bänkskruvstycke har inköpts till vår verkstadsavdelning. El-installation 380 V, flyttning av el-central samt dokumentation av hela nuvarande elinstallation har utförts av Gefleborgs Elektriska AB.

Verkstadsdelen har nu fått ett större förvaringsskåp uppsatt samt en del justeringsarbeten för personalutrymme har utförts.

Arbete inför vinteravställningen av panna, avtappning och torkning har genomförts. Maskindelar har inoljats. Adventsljusstakar lyste även i år upp slipspelhuset.

 

Kustlaget Gävle Varvs Historiska Förening

Styrelsen.

 

 Här hade vi tänkt att berätta lite om vad som hände 2005, då fann vi att

det var enklast att helt enkelt använda en del av årsberättelsen, så Varsågod!

 

Gävle 2006.02.08.

2005- ÅRS   VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Styrelsen får härmed överlämna följande verksamhetsberättelse:

Den blivande föreningens interimmöte hölls den 15 februari på Brynäs Mekano AB.

Mötet beslutade att arbeta för ett bildande av en förening som skall bevara och utveckla

sliphuset och dess maskinpark vid f.d. Gävle Varv.

- - -

Vid årsmötet måndagen 21 februari beslöts att en förening skall bildas enligt interim-mötets beslut. Namnet skall vara ”Kustlaget Gävle Varvs Historiska Förening” med säte i Gävle kommun.

- - -

Under året har det tillverkats ett stativ för kran-ångmaskinen, tack Brynäs Mekano AB för lån av verkstadslokaler. Transporterat och provisoriskt ställt upp maskinen i sliphuset vid Gävle Varv.

Rustat upp en av Dupflex-pumparna, justerat och åtgärdat övriga apparater som ingår

i anläggningen. Avställning av anläggningen inför vinteruppehållet har utförts.

Injektorn har monterats ned för översyn

- - -

Ett flertal studiebesök på olika ånganläggningar har genomförts.

Bl.a. en utbildningsdag ombord på S/S ÖSTA.

Ett antal visningar och körningar av ångslipspelet exempelvis.

Kultur & Fritids stadsvandring, Svenska Järnvägsklubben, Sthlm, Polhemskolan, elever/ lärare.

Deltog vid invigningen av Stora Gasklockan med demo av kran-ångmaskinen.

Kulturhusens Dag med körning av hela slipspelet, dvs. även viren kördes ut på gårdsplan med hjälp av en lastmaskin från Sören Thyr AB. Kran-ångmaskinen kördes parallellt med spelet.

Årets egna arbetstimmar:1 760 och för visningar etc: 830 timmar.

- - -

Bygglov för att få återuppföra en lagerbyggnad har beviljats. Vissa förberedelsearbeten har utförts. Material till golv har anskaffats. Arbetet återupptas under våren 2006.

Ansökan av medel från ”Gästrikefonden” avslogs.

Framtagning av kursmaterial för den ångtekniska utbildningen pågår. Efter förfrågan från projekt ”Nedre Dalälven” om deras behov av utbildning, har ett samarbete inletts.

Arbetsåret avslutades med julgröt, rim och skinksmörgås samt kaffe med kaka. Tack framfördes till ordf.s hustru för all förplägnad under året.

 

Styrelsen