Om oss

 

 

Gefle Varf har sitt ursprung i de varv som en gång i tiden låg längs Gavleån. Historiskt sett så fanns det t.o.m. varv så pass långt upp i Gavleån som till i höjd med Länsmuseet, fast på motsatta stranden. Några varvsägare fann för gott att flytta ut verksamheten till Gavleåns mynning där det blev mer plats för sjösättning och utrymme för flera stapelbäddar.

 

Gävle Varvs-området sjuder i dag av all slags verksamhet i de forna lokalerna. Några rester finns dock kvar som minner om formstora dagar. En av dem är huset som rymmer det ångmaskinsdrivna slipspelet. Den här nästan helt osannolika spillran, från varvsepoken, var till synes helt övergivet. Huset var mer eller mindre fyllt med allsköns bråte men i övrigt i ganska bra skick.

 

Kustkulturföreningen Kustlagen Södra Bottenhavet bildat med Forbundet KYSTEN som förebild, arbetar med att lyfta fram kustkulturen och göra den känd. I projektform kom nu arbetet igång med att se om man kunde bevara det här sliphuset så att det sedan kunde övertas av någon form av ideell förening för fortsatt verksamhet. Kanhända var det ett ”Arbetslivmuseum” i vardande.

 

Resultatet ser du här: Kustlaget Gävle Varvs Historiska Förening, bildad i februari 2005.

Paragraf 2 i föreningens stadgar berättar om dess syfte.”Kustlaget är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varvets betydelse och historia, samt ägna omsorg om det maritima kulturarvet. Ågslipspelet, sliphuset samt tillhörande markområde är basen för den fysiska delen av föreningens verksamhet.”

 

Just nu är vi ett tjugotal ångintresserade som pysslar om den nyinstallerade ångpannan och slipmaskineriet med sin ångmaskin. Förutom den maskinen, har vi återfunnit en ångmaskin som användes till en Tripodkran (borttagen) som fanns vid utrustningskajen. Utöver den ångmaskinsdrivna matarvattenpumpen så har föreningen fått ytterliggare två matarvattenpumpar.

Här är det plats för flera som är roade av att skruva och meka, ”mysa & leka” med ångmaskiner.

 

Nåja, det är inte bara skruva som gäller, en jättefin gemenskap, studieresor, träffar etc. är också ett uppskattat inslag i föreningens verksamhet. Visning och körning av slipspelet är jättetrevligt.

Föreningen har också utbildning i ångteknik i sin verksamhet. Vare sig du kör ånglok, åker ångbåt. eller har en stationär ångmaskin så har du både nytta och nöje av att vara medlem i vår förening.

Kvinna eller man, ungdom eller något äldre är inte något hinder! Kom med nu, anmäl dig här .

 

Hjärtligt och Ångande varmt Välkommen!

Styrelsen.