TILLBYGGNAD AV SLIPSPELHUSET VID F.D. GÄVLE VARV.

varv_tillbyggnad.html_Sliphus_gamla_frrdet.jpg Slipen anlades 1883 vid Gefle Varv intill Gavleåns
utlopp i Östersjön.
Slipspelet användes temporärt fram till
1950 – 60-talet och har sedan dess fallit
i glömska. Kustkulturintresset gjorde
att en grupp något äldre och mycket
kunniga personer gav sig i kast med
uppröjningsarbetet.

I dag kan den relativt sett unga föreningen
(bildades i febr. 2005) glädjas åt att hela det
ångmaskinsdrivna slipspelet (Europas enda)
fungerar klanderfritt!
Även en ångmaskin tillhörande en numera
riven Tripodkran har återfunnits på en
skrotfirma. Rosthögen är nu helt återställd
och provkörd, går helt perfekt!

Föreningen som också tar del av Gävle Varvs historik genom åren, har både körning
och visning av anläggningen. Ett återställande av en förrådsbyggnad ger oss stora möjligheter att exponera maskiner och övrigt tillvarataget material från varvet.

Så var det förr...
Fotot till höger visar hur det såg ut när verksamheten var igång. Här kan man se del av utrustningskajen och tripodkranen. Förrådsbyggnaden användes till förvaring av kol till ångpannan samt reservdelar till slipen.

varv_tillbyggnad_klar.jpg
I dag är det så här...
Tillbyggnaden är färdig! Nästan. Golv, väggar och tak är på plats. Fönster och dörrar är där dom skall vara. Välkommen in för att se hur det ser ut!
Som alltid är det förstås en mängd efterarbeten4,inte minst med tanke på den blivande utställningshallen. Vi har sagt det förut, men gör det gärna igen, hjärtligt tack till alla som har hjälpt oss!


varv_utstallning.jpg En skicklig grävmaskinist med en bra maskin var först på plan då planeringsarbetet påbörjades. Någon decimeter ned påträffades berg. Det blev då avvägningspunkten för grunden. Formsättning var nästa arbetsuppgift och sedan var det bara att välkomna betongen till gjutningen av grunden.

Naturligtvis så blev det tid för en paus, betongen skulle mogna innan snickerierna kunde komma igång. Kraftiga stockar lades ut på singelbädden som underlag för plankgolvet Linoljeinpregnerade 8” x 2” plank spikades in över hela sextio kvadratmeter stora ytan.
Därmed kunde arbetet med väggarna ta sin början. Takstolarna stod på tur att tillverkas och iordningställas inför det kommande lyftet. Med ett för bygget gynnsamt väder och yrkesskickliga snickare var det god fart på verksamheten.
Och, en vacker dag, stod hela härligheten på plats. Taklagskrans och fest, så klart!


Panelen återstod, något som föreningens medlemmar livligt och glatt satte igång med. Hur många spikar förlåt, skruvar det gick åt, har man ingen aning om. Det blev rätt många tomkartonger. Det ramsågade virket på en tums tjocklek och åtta tums bredd återskapade det gamla bygget väl. Å det var väsentligt sa´ dom som givit byggnadslovet.
Ett mycket klurigt arbete återstod. Det behövdes en bit tak mellan utställningshallen och sliphuset. Nog så kniviga vinklar och korrugerad plåt på det ena taket och papp på det andra. Glädjande nog, så fanns det föreningsmedlemmar med vilja och kunskap.


varv_utstallning_material.jpg För Er som av olika anledningar inte kan besöka oss och se vårt nya hus,här lite inside info.
Eftersom tidigare byggnad var ett förråd för material till sliphus och maskineriet var det en enklare byggnad. Det fanns inga innerväggar. För att skapa ytor till vårt utställningsmaterial, så har vi nu monterat en sorts träfiberskivor på väggarna.
Fungerar förträffligt för fotografier! Filmstudio med filmer från Gävle Varvsepoken och livet i hamnen är redan installerat. Dessutom, en härlig ”myshörna” med sköna fåtöljer!


varv_maskin.jpg Ett lyckosamt inköp av bord och stolar passar väl till olika former av sammankomster. Events, heter det visst på modern svenska. Ångmaskinen som tillhörde tripodkranen vid utrustningskajen har fått en hedersplats i utställningshallen. Den är nu ett utomordentligt demonstrationsobjekt. Fotografier och lite ”varvsprylar” har kommit på plats. En god början som har plats för mycket mera. Välkommen med idéer!