Gävle Varv

Lite historik om Gävle Varv...

En nästan omöjlig uppgift att med några rader återge alla skiftningar i varvets historia.
Tanken på ett kalejdoskop kommer gärna fram. Alla minns säkert hur spännande det
var att få kika in i det och vrida lite på linsen. Ungefär så kan man också se alla händelser kring varvet genom åren. Ett stort antal olika ägare och tillika företagsnamn gör det inte lätt att någorlunda återge vad som har passerat genom åren.

Vi väljer att hålla oss till det som berör oss i första hand, nämligen ångmaskiner, slip och en viss mån om skeppsbygge. I slutet av 1800-talet sker kanske det största industriutvecklingen i Sverige.
Det sätter sina spår, förändringen att bygga stålbåtar i stället för trä, att övergå till motordrivna fartyg i stället för segel, järnvägarnas tillkomst och motorfordon på vägarna, skapade enorma möjligheter för samhällets utveckling.

Ser vi långt tillbaka i varvens historia i Gävle, så finner man, att redan på 1500-talet
var man på gång med skeppsbyggen.
Platsen är numera nästan den mest centrala delen av Gävle. Uppströms i Gavleån, lite mer än vad Länsmuseet ligger, fast norra sidan startade båtbyggen. T.o.m. den svenska flottan fick några av sina fartyg byggda i Gävleområdet. Omkring 1870 kom fartygsbyggeriet igång vid Gavleåns utlopp.
– Där vi är idag!

Ett företag som såg möjligheter till att pröva på varvsverksamheten var ATLAS AB, Sthlm. De köpte upp en konkursdrabbad verksamhet för att sedan kunna etablera sig i Gävle. Förutom att de anlade en utrustningskaj med en stor trebent kran och en slip,
så byggde de också arbetarbostäder, de s.k. ATLAS-gårdarna.
– Läs mer om ATLAS AB på annan plats på vår hemsida.

Även på den verkstadstekniska sidan småsprang utvecklingen. Här kom mek. verkstäder att satsa i nya verksamhetsområden. Ångmaskiner var drivkällan inte bara ombord på fartyg utan även i fasta anläggningar för driften av allt från kvarnar och sågverk
till hela industrier.
Den första fartygsångmaskinen i Gävle (omkring mitten av 1800-talet) som byggdes,
var på Lindahl & Runers mek. Verkstad. Företaget ombildades i början av 1890-talet
och fick då namnet AB Gefle Verkstäder.

Det här, ärade läsare, blir intressant även i vår tid. Fortfarande finns ett antal
”Gefle”-tillverkade ångmaskiner i bruk! Vet du va´, är du eller känner du till
ägare till ångbåtar som fungerar med en sådan maskin? Det vore jättespännande om
ni hör av er till oss, då kan vi hjälpas åt att ”lista” ångmaskinerna, tillv.år,
storlek och utförande mm som är av intresse.

Ja, du ser, det är inte lätt att hålla reda på trådarna, vi började med att skriva
om varv i Gävle. Bäst att återvända till varvet historia innan sidan tar slut.
Genom åren har en rad olika fartyg i varierande storlekar byggts.
Varpbåtar för skogsbolagens flottning av timmer men även lite större byggdes en tid.
Så kom då en period där konjunkturen inte hade turen med sig och varvsverksamheten riktade in sig på andra arbetsuppgifter.

Konjunktursvängningarna gjorde att ett nyvaknat intresse för fraktfartyg också
fick fart på varvsnäringen. Efter drygt tjugo års dödläge, alltså in på 1940-talet, hördes åter nithammare ljuda och när vi kommit fram till 1950-talet hade verksamheten
kommit upp i varv (!) ordentligt.
Efter en tioårsperiod, ja, faktiskt ända fram till början av 1960-talet,
kom en nedtrappning och nedläggning av varvsverksamheten att ske.
Verkstadsarbetet fortsätter en tid med tillverkning av utrustningar bl.a.
för cellulosa och pappersindustrin.
De yrkesskickliga varvsjobbarna skolas om, andra söker sig till nya yrkesområden.

Nåja, det här är bara en början av söka efter rötter, hoppas att vi kan få lite hjälp
från er som känner för att berätta om Gävle Varvs historia genom tiderna.

Här en länk till en trevlig berättelse om hur det var förr på varvet:
http://www.kustguide.net/kk_nagelapa_041004.html

Mer om Gävle och varven hittar du www.gd.se i deras uppslagsverk A till Ö